Logike Latreia
Michael Zheltov's Liturgical Website
РусскийEnglish

Russian scholars of XVIII—XX c.

Liturgical-Historical Library: Works of Russian pre-revolutionary scholars

Abramovitch, Dmitriy (1873–1955)
Almazov, Alexander (1859–1920)
Amphilochy (Sergievsky-Kazantsev), bp. (1818–1893)
Barsov, Elpidiphor (1836–1917)
Belyayev, Dmitriy (1846–1901)
Beneshevitch, Vladimir (1874–1938)
Berdnikov, Ilya (1841–1914)
Bulgakov, Sergey (1859–1932)
Diakovsky, Eugene
Djanashwili, Mose (1855–1934)
Dmitrevsky, Ivan (1754–1822/1828)
Dmitrievsky, Alexey (1856–1929)
Gabriel (Golosov), bp. (1839–1916)
Gidulyanov, Pavel (1874–1937)
Golubinsky, Eugene (1834–1912)
Golubtsov, Alexander (1860–1911)
Gusev, Alexander (1842–1904)
Hilarion (Troitsky), St., archbp. (1886–1929)
Ilya Gromoglasov, St. (1869–1937)
Karabinov, Ivan (1879–1937)
Kekelidze, Kornelij (1879–1962)
Kirillov, Andrey
Krasnoseltsev, Nikolay (1845–1898)
Krasnozhen, Michael (1860–?)
Kremlevsky, Petr (1868–1941)
Lebedev, Petr (1849–1885)
Lisitsyn, Michael
Malachov, Vasily
Mansvetov, Ivan (1843–1885)
Marr, Nikolay (1864/65–1934)
Methody (Smirnov), archbp. (1761–1815)
Modest (Strelbitsky), archbp. (1823–1902)
Muretov, Sergey
Narbekov, Vasiliy (1853–ок. 1921)
Neselovsky, Alexander
Nicodim (Milasch), bp. (1845–1915)
Nikolay (Dobronravov), St., archbp. (1861–1937)
Nikolsky, Constantine (1824–1910)
Odintsov, Nikolay
Orlov, Michael (1864–?)
Palmov, Nikolay (1872–1934)
Papadopoulo-Kerameus, Athanasiy (1855–1912)
Papadopoulo-Kerameus, Constantine
Pavlov, Alexey (1832–1898)
Petrovsky, Alexander (1880–1929)
Philaret (Zacharovitch), hegum.
Pomyalovsky, Ivan (1845–1906)
Ponomarev, Pavel (1873–192?)
Popov, Alexey (1856–190?)
Popov, Constantine (1872–1954)
Rachmanov, Ioann (1851–1919)
Skaballanovitch, Michael (1871–1931)
Smirnov, Sergey (1870–1916)
Smirnov-Platonov, Grigoriy (1825–1898)
Sokolov, Peter (1882–?)
Sreznevsky, Ismail (1812–1880)
Suvorov, Nikolay (1848–1909)
Syrku, Polychroniy (1855–1905)
Tsvetkov, Iakov
Tsvetkov, Paul (1845–1914)
Tunitsky, Nikolay (1878–1934)
Turaev, Boris (1868–1920)
Uspensky, Theodor (1845–1928)
Vasilyev, Alexander (1867–1953)
Vasilyev, Athanasy (1855–1889)
Veniamin (Rumovsky-Krasnopevkov), archbp. (1738–1811)
Vinogradov, Vasily (1885–ок. 1937)
Zaozersky, Nikolay (1851–1919)

Orthodox Calendar